Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/68/008/D/24 Rozbudowa zespołu aparaturowego do szybkiej analizy składu podstawowego produktów żywnościowych w ramach programu Palladium

Karolina Chajbos
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 11-04-2024 10:44:00
Placing offers : 24-04-2024 11:00:00
Offers opening : 24-04-2024 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.08 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 521.49 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- Szczegółowy opis parametrów technicznych.docx docx 262.15 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ.pdf pdf 250.36 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 261.76 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 250.13 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 281.06 2024-04-11 10:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.38 2024-04-15 10:09:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-15.04.pdf pdf 181.19 2024-04-15 10:09:28 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ- po zmianie z dnia 15.04.pdf pdf 256.82 2024-04-15 10:09:28 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty- po zmianie z dnia 15.04.docx docx 262.08 2024-04-15 10:09:28 Public message
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- Szczegółowy opis parametrów technicznych- po zmianie z dnia 15.04.docx docx 262.61 2024-04-15 10:09:28 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-17.04.pdf pdf 207.85 2024-04-17 14:09:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-18.04.pdf pdf 275.47 2024-04-18 14:15:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-19.04.pdf pdf 283.21 2024-04-19 10:34:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.41 2024-04-19 10:34:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.62 2024-04-24 11:52:24 Public message

Announcements

2024-04-24 11:52 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
z poważaniem
Karolina Chajbos

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-24 10:56 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
- część 1 przedmiotu zamówienia: 74 159,16 zł brutto,
- część 2 przedmiotu zamówienia: 62 643,90 zł brutto.
z poważaniem
Karolina Chajbos
2024-04-19 10:34 Karolina Chajbos Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ. z poważaniem Karolina Chajbos

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-19 10:34 Karolina Chajbos The message was withdrawn by the Buyer.
2024-04-18 14:15 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.
z poważaniem
Karolina Chajbos

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-04-17 14:09 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.
z poważaniem
Karolina Chajbos

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-04-15 10:09 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.
z poważaniem
Karolina Chajbos

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 1 do Fo [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498