Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.8.2024 Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn

Deadlines:
Published : 19-04-2024 09:01:00
Placing offers : 10-05-2024 10:00:00
Offers opening : 10-05-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.18 2024-04-19 09:01:00 Proceeding
3. SWZ - TP z możliwością negocjacji.pdf pdf 1202.98 2024-04-19 09:01:00 Proceeding
4. Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 111.33 2024-04-19 09:01:00 Proceeding
5. PPU.docx docx 107.48 2024-04-19 09:01:00 Proceeding
Dokumentacja przetargowa.zip zip 16896.25 2024-04-19 09:01:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 79.32 2024-05-06 12:09:46 Public message
Poprawione przekroje normalne.pdf pdf 1690.34 2024-05-06 12:09:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.61 2024-05-10 11:02:12 Public message

Announcements

2024-05-10 11:02 Krzysztof Tomczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-10 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 988 973,03 złotych (brutto).
2024-05-06 12:09 Krzysztof Tomczak Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 06.05.2024 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Poprawione przekroje [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785