Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF B+R/00007/2024 Dostawa pław nawigacyjnych z zestawami kotwicznymi

Deadlines:
Published : 11-04-2024 15:24:00
Placing offers : 19-04-2024 10:30:00
Offers opening : 19-04-2024 11:00:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
B+R 0007 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.pdf pdf 372.36 2024-04-11 15:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy.docx docx 83.85 2024-04-11 15:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 65.7 2024-04-11 15:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert B+R 00007.2024.pdf pdf 264.13 2024-04-19 14:49:36 Public message
B+R_0007 Wybór oferty www.pdf pdf 215.86 2024-04-26 14:56:30 Public message

Announcements

2024-04-26 14:56 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze oferty.

B+R_0007 Wybór ofert [...].pdf

2024-04-19 14:49 Beata Stachowiak-Wysoczańska Dzień dobry,
w załączniku informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-19 10:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację wynosi 44 034,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 312