Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej / 2024

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 08-04-2024 10:16:00
Placing offers : 15-05-2024 10:00:00
Offers opening : 15-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 117.72 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.68 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 365.11 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia (Zadania nr 1-16).7z 7z 1574.43 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 21.73 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekty umów (Zadania nr 1-16).7z 7z 1004.38 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.56 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.01 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.54 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.3 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 26.14 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.61 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.67 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.22 2024-04-08 10:16:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.24 r..pdf pdf 92.59 2024-04-16 10:45:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.36 2024-05-15 15:04:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert — sprostowanie.pdf pdf 92.16 2024-05-16 08:20:07 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 180.28 2024-07-09 13:48:09 Public message

Announcements

2024-07-09 13:48 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-05-16 08:20 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
Z uwagi na omyłkę, która wynikła z błędnego wpisania kwot w ofercie ENEA S.A. w zadaniu 14 i 16 dokonuje się sprostowania informacji.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-15 15:04 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-15 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 10 094 000,00 zł netto/ 12 415 620,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1/2025: Siedziba Zarządu - 26 000,00 netto/ 31 980,00 zł brutto,
Zadanie nr 2/2025: Zakład/Instalacja w Julkowie - 1 183 000,00 zł netto/ 1 455 090,00 zł brutto,
Zadanie nr 3/2025: Zakład/Instalacja w Gotartowie - 1 105 000,00 zł netto/ 1 359 150,00 zł brutto,
Zadanie nr 4/2025: Oddział Usług Komunalnych w Skierniewicach - 45 500,00 zł netto/ 55 965,00 zł brutto,
Zadanie nr 5/2025: Stacja Przeładunkowa w Ostrzeszowie - 32 500,00 zł netto/ 39 975,00 zł brutto,
Zadanie nr 6/2025: Zakład/Instalacja w Bełchatowie - 845 000,00 zł netto/ 1 039 350,00 zł brutto,
Zadanie nr 7/2025: Stacja Przeładunkowa w Woli Kruszyńskiej - 19 500,00 zł netto/ 23 985,00 zł brutto,
Zadanie nr 8/2025: Zakład/Instalacja w Dylowie A - 1 430 000,00 zł netto/ 1 758 900,00 zł brutto,
Zadanie nr 9/2026: Siedziba Zarządu- 30 000,00 netto/ 36 900,00 zł brutto,
Zadanie nr 10/2026: Zakład/Instalacja w Julkowie - 1 365 000,00 zł netto/ 1 678 950,00 zł brutto,
Zadanie nr 11/2026: Zakład/Instalacja w Gotartowie - 1 275 000,00 zł netto/ 1 568 250,00 zł brutto,
Zadanie nr 12/2026: Oddział Usług Komunalnych w Skierniewicach - 52 500,00 zł netto/ 64 575,00 zł brutto,
Zadanie nr 13/2026: Stacja Przeładunkowa w Ostrzeszowie - 37 500,00 zł netto/ 46 125,00 zł brutto,
Zadanie nr 14/2026: Zakład/Instalacja w Bełchatowie - 975 000,00 zł netto/ 1 199 250,00 zł brutto,
Zadanie nr 15/2026: Stacja Przeładunkowa w Woli Kruszyńskiej - 22 500,00 zł netto/ 27 675,00 zł brutto,
Zadanie nr 16/2026: Zakład/Instalacja w Dylowie A - 1 650 000,00 zł netto/ 2 029 500,00 zł brutto.
2024-04-16 10:45 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1365