Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.40.2024.AG Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11 wraz z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – Etap II

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-04-2024 12:48:00
Placing offers : 30-04-2024 12:00:00
Offers opening : 30-04-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 188356.13 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 644.35 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 279.78 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Formulrze w wersji edytowalnej.odt odt 50.79 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.75 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Opz Załącznik nr 1 do OPZ_mapa poglądowa z ozn. powierzch. utwardzonymi.pdf pdf 3310.15 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Opz Załącznik nr 2 do OPZ_wykaz dokumentacji projektowej i STWiOR_SP11_Etap II.pdf pdf 76.48 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Opz załącznik nr 3 do OPZ – branża sanitarna.pdf pdf 189.03 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Opz Załącznik nr 4 do OPZ_elementy małej architektury.pdf pdf 220.34 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Dział I.pdf pdf 233.64 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
załączniki do umowy.zip zip 481.74 2024-04-08 12:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.43 2024-04-22 09:18:27 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 118.5 2024-04-22 09:18:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.44 2024-04-25 11:55:48 Public message
pytanie i odpowiedź, zmiana SWZ 2.pdf pdf 119.21 2024-04-25 11:55:48 Public message
Zestawienie stolarki okiennej.pdf pdf 158.27 2024-04-25 11:55:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.38 2024-04-30 12:43:28 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 119.28 2024-05-16 13:47:00 Public message

Announcements

2024-05-16 13:47 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-30 12:43 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-30 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 2.870.000,00 zł brutto.
2024-04-25 11:55 Alina Głuszek-Obszyńska Pytanie z dnia 19.04.2024r. z odpowiedzią Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert - do dnia 30.04.2024r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytanie i odpowiedź, [...].pdf

Zestawienie stolarki [...].pdf

2024-04-22 09:18 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o zmianie terminu składania ofert - do dnia 26.04.2024r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1184