Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ochrona fizyczna obiektów i mienia /2024

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 05-04-2024 11:13:00
Placing offers : 13-05-2024 10:00:00
Offers opening : 13-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 119.65 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.53 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 376.08 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.76 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ i umowy-Zakres obowiązków.7z 7z 312.88 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ -Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 1574.72 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.82 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ i umowy - Mapy obiektów.7z 7z 647.13 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.DOC DOC 37 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.71 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.25 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.79 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.46 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.56 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Potwierdzenie odbycia wizji.docx docx 16.09 2024-04-05 11:13:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 45.31 2024-05-02 09:37:37 Public message
Odpowiedzi na pytania - 07.05.2024r..pdf pdf 50.16 2024-05-07 08:49:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.59 2024-05-13 13:00:22 Public message
Inf. o wyniku - platforma.pdf pdf 110.55 2024-07-15 10:54:29 Public message

Announcements

2024-07-15 10:54 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku - plat [...].pdf

2024-05-13 13:00 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 2 076 000,00 zł nett / 2 553 480,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie 1: 551 000,00 zł net / 677 730,00 zł brutto;
- zadanie 2: 551 000,00 zł net / 677 730,00 zł brutto;
- zadanie 3: 551 000,00 zł net / 677 730,00 zł brutto;
- zadanie 4: 423 000,00 zł net / 520 290,00 zł brutto.
2024-05-07 08:49 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania - 07.05.2024r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-02 09:37 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1244