Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.VIII.2380.68.2024.MI zakup 80szt.akumulatorków Panasonic Eneloop AAA

Anna Czerwik
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 28-03-2024 15:07:00
Placing offers : 03-04-2024 15:04:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest zakup: 

zakup 80szt. akumulatorków Panasonic Eneloop AAA

Warunki postępowania:

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową. 

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert. 

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Płatność - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru. 

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad oraz że posiada min 24 miesiące gwarancji

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, 7 dni od daty zamówienia   

10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.

11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Zamawiający traktuje wszystkie pozycje jako jedno postępowanie, wybrany zostanie jeden wykonawca, który będzie miał dostępność we wszystkich pozycjach, oraz najniższą cenę po zsumowaniu pozycji.

Zapytania co do procedury zakupu: Anna Czerwik, KWP w Poznaniu, tel. +48 74 77 141 85, 506-212-700

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zakup akumulatorków Panasonic Eneloop AAA - 80 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 7 dni od daty zamówienia (0)
5 Gwarancja - min 24 miesięcy gwarancji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 214