Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/55/055/U/24 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 10 Politechniki Gdańskiej wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy St. Wyspiańskiego 7” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Joanna Jackiewicz-Paprocka
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 28-03-2024 10:38:00
Placing offers : 08-05-2024 10:00:00
Offers opening : 08-05-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.61 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
1. SWZ z załącznikami nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.pdf pdf 1326.22 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 84.65 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
3. załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 760.45 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SWZ - Dokumentacja.zip zip 155388.6 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
5. załączniki do SWZ nr 1, 5,6,7,8,9,19,11 - wersja edytowalna.zip zip 75.15 2024-03-28 10:38:00 Proceeding
22.04.2024 - odpowiedź na pytanie, zmiana SWZ.pdf pdf 418.99 2024-04-22 12:54:58 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 398.13 2024-05-07 10:55:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 641.88 2024-05-08 11:39:40 Public message

Announcements

2024-05-08 11:39 Joanna Jackiewicz-Paprocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-07 10:55 Joanna Jackiewicz-Paprocka Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2024-04-22 12:54 Joanna Jackiewicz-Paprocka 22.04.2024 - odpowiedź na pytanie, zmiana SWZ

22.04.2024 - odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1358