Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2611.6.1.2024.bm Świadczenie usług przewodnickich dla grup turystów zorganizowanych oraz turystów indywidualnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku

Zamówienia Publiczne
Muzeum Zamkowe w Malborku
Deadlines:
Published : 28-03-2024 10:03:00
Placing offers : 26-04-2024 09:00:00
Offers opening : 26-04-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogloszenie_2024-OJS063-00185205-pl.pdf pdf 76.96 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
2. Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia_.pdf pdf 861.78 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
3. Zalacznik_nr_1, 5, 6 do SWZ_FO_ .docx docx 34.51 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
4. Zalacznik_nr_2_do SWZ_OPZ_.pdf pdf 770.03 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
5. Zalacznik_nr_3_do_SWZ_Wzor_umowy_.pdf pdf 626.7 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
6. Zalacznik_nr_4_do_SWZ_JEDZ.zip zip 72.37 2024-03-28 10:03:00 Proceeding
7. Wyjasnienie_do_tresci_SWZ_1.pdf pdf 732.69 2024-04-19 09:35:13 Public message
8. Informacja_o_kwocie_jaka_Zamaw....pdf pdf 499 2024-04-26 09:06:00 Public message
9. Informacja_z_otwarcia_ofert_.pdf pdf 512.09 2024-04-26 11:31:49 Public message
Informacja_o_wyborze_najkorzyst....pdf pdf 498.62 2024-05-10 13:52:37 Public message

Announcements

2024-05-10 13:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-04-26 11:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

9. Informacja_z_otwa [...].pdf

2024-04-26 09:06 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Informacja_o_kwoc [...].pdf

2024-04-19 09:35 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie do treści SWZ 1.

7. Wyjasnienie_do_tr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109