Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPZ.271.2.2024 Budowa żłobka w Zakrzewie.

Malwina Terlega
Gmina Zakrzewo
Deadlines:
Published : 15-03-2024 15:31:00
Placing offers : 16-04-2024 10:00:00
Offers opening : 16-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IPZ.271.2.2024 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.5 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 SWZ.pdf pdf 547.66 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.docx docx 1626.66 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 Załącznik nr 1a - RCO.xlsx xlsx 19.02 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 Załącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf pdf 521.19 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 Dokumentacja projektowa.zip zip 11047.76 2024-03-15 15:31:00 Proceeding
IPZ.271.2.2024 Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ.pdf pdf 228.05 2024-03-20 11:41:26 Public message
01 Projekt budowlany-20240320T103005Z-001.zip zip 187199.08 2024-03-20 11:41:26 Public message
IPZ.271.2.2024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.36 2024-03-26 16:57:40 Public message
IPZ.271.2.2024 Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ II.pdf pdf 331.39 2024-03-26 16:57:40 Public message
Kosztorys ofertowy branża elektryczna.pdf pdf 416.16 2024-03-26 16:57:40 Public message
wyposażenie_przedmiar.pdf pdf 627.3 2024-03-26 16:57:40 Public message
branża ogólnobudowlana_przedmiar.pdf pdf 3804.92 2024-03-26 16:57:40 Public message
branża sanitarna_przedmiar.pdf pdf 651.21 2024-03-26 16:57:40 Public message
IPZ.271.2.2024 Wyjaśnienia treści SWZ III.pdf pdf 200.96 2024-04-04 10:12:01 Public message
IPZ.271.2.2024 Wyjaśnienia treści SWZ IV.pdf pdf 209.92 2024-04-05 13:36:45 Public message
IPZ.271.2.2024 Załącznik nr 1a - RCO.xlsx xlsx 19.3 2024-04-05 13:36:45 Public message
IPZ.271.2.2024 Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ V.pdf pdf 221.95 2024-04-10 13:31:39 Public message
Przedmiar br. sanitarna.pdf pdf 168.82 2024-04-10 13:31:39 Public message
IPZ.271.2.2024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.36 2024-04-10 13:31:39 Public message
IPZ.271.2.2024 Załącznik nr 1a - RCO.xlsx xlsx 19.3 2024-04-11 10:05:07 Public message
IPZ.271.2.2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 156.94 2024-04-16 10:31:16 Public message
IPZ.271.2.2024 Wynik postępowania.pdf pdf 209.79 2024-04-25 07:02:32 Public message

Announcements

2024-04-25 07:02 Malwina Terlega Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IPZ.271.2.2024 Wynik [...].pdf

2024-04-16 10:31 Malwina Terlega Informacja z otwarcia ofert.

IPZ.271.2.2024 Infor [...].pdf

2024-04-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 402 941,00 zł brutto.
2024-04-11 10:05 Malwina Terlega W związku z zestawem pytań i odpowiedzi nr V, Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 1a - RCO.

IPZ.271.2.2024 Załąc [...].xlsx

2024-04-10 13:31 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ.

IPZ.271.2.2024 Wyjaś [...].pdf

Przedmiar br. sanita [...].pdf

IPZ.271.2.2024 Ogłos [...].pdf

2024-04-05 13:36 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi do SWZ.

IPZ.271.2.2024 Wyjaś [...].pdf

IPZ.271.2.2024 Załąc [...].xlsx

2024-04-04 10:12 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi do SWZ.

IPZ.271.2.2024 Wyjaś [...].pdf

2024-03-26 16:57 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ.

IPZ.271.2.2024 Ogłos [...].pdf

IPZ.271.2.2024 Wyjaś [...].pdf

Kosztorys ofertowy b [...].pdf

wyposażenie_przedmia [...].pdf

branża ogólnobudowla [...].pdf

branża sanitarna_prz [...].pdf

2024-03-20 11:41 Malwina Terlega Zestaw pytań i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ.

Link do pobrania dokumentacji, w przypadku problemów z pobraniem załącznika:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ul9mWFfEVnlOpxpTUfjmQztf-iQ96lCb?usp=drive_link

IPZ.271.2.2024 Wyjaś [...].pdf

01 Projekt budowlany [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2096