Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.2531.14.2024 Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj.

Deadlines:
Published : 26-03-2024 15:25:00
Placing offers : 23-04-2024 10:00:00
Offers opening : 23-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024BZP 0026100701 z dnia 2024-03-26.pdf pdf 184.57 2024-03-26 15:25:00 Proceeding
NZ.2531.14.2024_SWZ.7z 7z 283009.77 2024-03-26 15:25:00 Proceeding
NZ.2531.14.2024_Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 39.09 2024-04-05 14:10:19 Public message
NZ.2531.14.2024_ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 160.12 2024-04-05 14:10:19 Public message
NZ.2531.14.2024_ZMIANA Nr 1 treści SWZ.pdf pdf 473.54 2024-04-05 14:10:19 Public message
NZ.2531.14.2024_Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z 10.04.2024.pdf pdf 58.76 2024-04-10 13:30:59 Public message
NZ.2531.14.2024_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ z 10.04.2024.7z 7z 4613.38 2024-04-10 13:30:59 Public message
NZ.2531.14.2024_Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_15.04.2024.pdf pdf 38.5 2024-04-15 12:59:01 Public message
NZ.2531.14.2024_ZMIANA Nr 3 treści SWZ_15.04.2024.docx docx 160.42 2024-04-15 12:59:01 Public message
NZ.2531.14.2024_ZMIANA Nr 3 treści SWZ_15.04.2024.pdf pdf 122.51 2024-04-15 12:59:01 Public message

Announcements

2024-04-15 12:59 Bogna Klimczewska W dniu 15.04.2024 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 3 treści SWZ.

NZ.2531.14.2024_Ogło [...].pdf

NZ.2531.14.2024_ZMIA [...].docx

NZ.2531.14.2024_ZMIA [...].pdf

2024-04-10 13:30 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 10.04.2024 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia i Zmianę Nr 2 treści SWZ.

NZ.2531.14.2024_Ogło [...].pdf

NZ.2531.14.2024_Wyja [...].7z

2024-04-05 14:10 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 05.04.2024 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 1 treści SWZ

NZ.2531.14.2024_Ogło [...].pdf

NZ.2531.14.2024_ZMIA [...].docx

NZ.2531.14.2024_ZMIA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1323