Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.2024.E Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Magdalena Sikora
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-03-2024 10:04:00
Placing offers : 18-04-2024 11:00:00
Offers opening : 18-04-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 115.86 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
2_specyfikacja_warunkow_zamowienia.pdf pdf 679.35 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
3_Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 65.5 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
4_Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 38.97 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
5_Zal_3_JEDZ.doc doc 217.5 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
6_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 38 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
7_Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 44.5 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
8_Zal_5_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 727.2 2024-03-19 10:04:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.26 2024-04-18 12:47:43 Public message

Announcements

2024-04-18 12:47 Magdalena Sikora Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informację z otwarcia ofert)

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-18 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 459 533,90 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 723