Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 149261-2024 DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH DLA MIASTA JELENIA GÓRA

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-03-2024 11:40:00
Placing offers : 12-04-2024 10:00:00
Offers opening : 12-04-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 81.06 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.03.2024.pdf pdf 87.59 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
TOM I SWZ_ Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 739.5 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
TOM I SWZ_ Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 687.98 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
TOM II SWZ Projekt Umowy.pdf pdf 543.87 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
TOM III SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 281.81 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do Tomu I SWZ.pdf pdf 1097.76 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
Załączniki do Tomu III SWZ.zip zip 1632.76 2024-03-12 11:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_02.04.2024r..pdf pdf 125.36 2024-04-02 11:37:04 Public message
Załącznik nr 3a do Tomu I SWZ.doc doc 1710.5 2024-04-02 11:37:04 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_03.04.2024.pdf pdf 229.64 2024-04-03 14:09:59 Public message
TOM II SWZ Projekt Umowy_aktualny na dzień 04.04.2024 r.pdf pdf 544.85 2024-04-04 14:48:03 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2024.04.04.pdf pdf 255.16 2024-04-04 14:48:03 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_2024.04.09.pdf pdf 147.52 2024-04-09 14:40:12 Public message
Załącznik nr 3a do Tomu I SWZ_ aktualny na dzień 09.04.2024 r.pdf pdf 1126.97 2024-04-09 14:40:12 Public message
Załącznik nr 3a do Tomu I SWZ_ aktualny na dzień 09.04.2024 r.doc doc 1712 2024-04-10 09:01:44 Public message
Informacja o złożonych ofertach_12.04.2024.pdf pdf 698.64 2024-04-12 12:02:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_PLATFORMA.pdf pdf 123.16 2024-05-29 15:12:48 Public message

Announcements

2024-05-29 15:12 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" z dnia 29.05.2024 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-12 12:02 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono "Informację o ofertach złożonych w postępowaniu" z dnia 12.04.2024 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2024-04-12 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 17 306 100,00 PLN
2024-04-10 09:01 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano edytowalną wersję Załącznika nr 3a do Tomu I SWZ, aktualnego na dzień 09.04.2024 r.

Załącznik nr 3a do T [...].doc

2024-04-09 14:40 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 09.04.2024 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 3a do T [...].pdf

2024-04-04 14:48 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ" z dnia 04.04.2024 r.

TOM II SWZ Projekt U [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2024-04-03 14:09 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 03.04.2024 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-04-02 11:37 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 02.04.2024 r.

Wyjaśnienia treści [...].pdf

Załącznik nr 3a do T [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2389