Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.16.2024 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N relacji Wymój-Pluski, na odcinku ok. 1 km

Deadlines:
Published : 15-03-2024 08:31:00
Placing offers : 03-04-2024 09:00:00
Offers opening : 03-04-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.04 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 76.21 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 29.31 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 128.5 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - OPZ.docx docx 30.3 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy Wymój - Pluski.docx docx 63.29 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Przedmiar (pomocniczo).xlsx xlsx 26.93 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - STWiOR.docx docx 563.7 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip zip 1750.09 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - wzór oświadczenia z art. 108 ust. 5.docx docx 20.2 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - wykaz robót budowlanych.docx docx 20.35 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - wykaz osób.docx docx 18.76 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 22.46 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Zał. nr 12 do SWZ - wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4.doc doc 87 2024-03-15 08:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ z dnia 25.03.2024.doc doc 60.5 2024-03-25 11:05:42 Public message
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi-2.docx docx 361.8 2024-03-25 11:05:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert (16).doc doc 62 2024-04-03 09:29:05 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-art 253 ust. 2.doc doc 67 2024-05-22 11:02:47 Public message

Announcements

2024-05-22 11:02 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu.

informacja o wyborze [...].doc

2024-04-03 09:29 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w tym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].doc

2024-04-03 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 500 000 złotych brutto
2024-03-25 11:05 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje wyjaśnienia SWZ z dnia 25.03.2024r

Wyjaśnienia SWZ z dn [...].doc

D-05.03.26a Zabezpie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668