Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.2.2024 Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I

Zamówienia Publiczne
Gmina Mrocza Department: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Deadlines:
Published : 07-03-2024 12:14:00
Placing offers : 22-03-2024 10:00:00
Offers opening : 22-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. 6 - dokumentacja.zip zip 57502.46 2024-03-07 12:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.03 2024-03-07 12:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1132.65 2024-03-07 12:14:00 Proceeding
Zał. 5- Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 631.49 2024-03-07 12:14:00 Proceeding
SWZ w wersji do edycji.docx docx 259.56 2024-03-07 13:30:38 Proceeding
odpowiedź zapytanie 1 z dnia 13.03.2024-sig.pdf pdf 718.36 2024-03-15 11:09:31 Public message
odpowiedź zapytanie 2 z dnia 18.03.2024r.-sig.pdf pdf 517.77 2024-03-19 15:25:55 Public message
odpowiedź zapytanie 3 z dnia 18.03.2024r.-sig.pdf pdf 509.96 2024-03-19 15:25:55 Public message
informacja z otwarcia ofert RI.271.3.2.2024-sig.pdf pdf 432 2024-03-22 11:54:39 Public message
Informacja o wyborze _KP-sig.pdf pdf 579.95 2024-05-10 12:35:49 Public message

Announcements

2024-05-10 12:35 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-22 11:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 2 296 189,00 zł brutto.
2024-03-19 15:25 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytania nr 2 i 3 do SWZ niniejszego postępowania.

odpowiedź zapytanie [...].pdf

odpowiedź zapytanie [...].pdf

2024-03-15 11:09 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedź na zapytanie nr 1 do SWZ niniejszego postępowania.

odpowiedź zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1114