Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/219/NK/24 Usługi sportowo - rekreacyjne dla pracowników i osób towarzyszących

Deadlines:
Published : 07-03-2024 09:42:00
Placing offers : 15-03-2024 10:00:00
Offers opening : 15-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. załacznik_nr_1_oferta.doc doc 172 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
2. załacznik_nr_2_art.125.docx docx 29.96 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
3. załacznik_nr_3_zasoby.docx docx 27.46 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
4. zalacznik_nr_4_zalacznik_grupa_kap.docx docx 52.81 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
5. załacznik_nr_5_wspol.docx docx 26.69 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
6. zalacznik_nr_6_RODO.pdf pdf 143.19 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
7. załącznik_nr_7_umowa_projekt.pdf pdf 196.53 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.37 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 315.31 2024-03-07 09:42:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_12.03.2024.pdf pdf 614.46 2024-03-12 13:42:25 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 525.19 2024-03-15 06:42:42 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 119.81 2024-03-19 08:08:05 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 520.2 2024-04-05 15:12:30 Public message

Announcements

2024-04-05 15:12 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty

informacja_o_wyborze [...].pdf

2024-03-19 08:08 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach

informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-03-15 06:42 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

informacja_o_maksyma [...].pdf

2024-03-12 13:42 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347