Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00010/2024 Modernizacja sieci informatycznej w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Deadlines:
Published : 13-03-2024 08:47:00
Placing offers : 29-03-2024 11:00:00
Offers opening : 29-03-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.19 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 308.11 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie art 125 PZP.docx docx 33.62 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy_Oświadczenie Wykonawcy RODO.docx docx 33.15 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o gupie kapitałowej.docx docx 33.14 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Oświadczenie specustawa.docx docx 25.97 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 48429.5 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 45.3 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 65.4 2024-03-13 08:47:00 Proceeding
Zmiana SWZ 10 2024.pdf pdf 149.74 2024-03-15 15:12:37 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 48429.73 2024-03-21 11:07:32 Public message
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy zmiany.docx docx 66.33 2024-03-21 11:07:32 Public message
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 167.49 2024-03-21 11:07:32 Public message
Wyjaśnienia SWZ2 PRZ 10 2024.pdf pdf 330.33 2024-03-26 12:04:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 86.6 2024-03-29 12:49:20 Public message
Informacja o wyborze_www.pdf pdf 169.17 2024-04-26 15:01:13 Public message

Announcements

2024-04-26 15:01 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu infromacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-29 12:49 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-29 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 86 100,00 zł.
2024-03-26 12:04 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wyjaśnienia SWZ2 PRZ [...].pdf

2024-03-21 11:07 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo
w załączeniu odpowiedzi na zapytania oraz zmiany OPZ i PPU


z poważaniem
Zbigniew Kusik

Załącznik nr 1 - Opi [...].zip

Załącznik nr 3 - Pro [...].docx

Wyjaśnienia SWZ.pdf

2024-03-15 15:12 Karol Krzywicki Szanowni państwo, załączam informację o zmianie w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Zmiana SWZ 10 2024.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 870