Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/PN/2024 odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 z podziałem na zadania

Lidia Krzyczyńska
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Department: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-03-2024 14:14:00
Placing offers : 17-04-2024 10:00:00
Offers opening : 17-04-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.71 2024-03-13 14:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1014.32 2024-03-13 14:14:00 Proceeding
edytowalna wersja załączników.docx docx 65.23 2024-03-13 14:14:00 Proceeding
Pytania i odp 7.pdf pdf 465.86 2024-03-18 11:05:54 Public message
poprawiony załącznik nr 2.docx docx 20.95 2024-03-18 11:05:54 Public message
Pytania i odp. 1-6.pdf pdf 1230.31 2024-03-19 13:40:18 Public message
20 01 08 (1).jpg jpg 4086.56 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (2).jpg jpg 5220.88 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (3).jpg jpg 4224.04 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (4).jpg jpg 4791.67 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (5).jpg jpg 10275.56 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (6).jpg jpg 439.89 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (7).jpg jpg 672.64 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 01 08 (8).jpg jpg 380.08 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 02 01 (1).jpg jpg 4713.93 2024-03-19 13:43:39 Public message
20 02 01 (2).jpg jpg 4592.53 2024-03-19 13:43:39 Public message
Pytania i odp. 8-14.pdf pdf 4530.06 2024-04-09 11:05:59 Public message
SWZ Załacznik nr 9 po zmianie.docx docx 17.36 2024-04-09 11:05:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert 5PN2024.pdf pdf 574.25 2024-04-17 11:15:35 Public message
Unieważnienie zad 1.2.3..pdf pdf 496.93 2024-04-22 08:52:45 Public message
Wybór zadanie 4 i zadanie 5.pdf pdf 1914.62 2024-05-08 13:04:14 Public message

Announcements

2024-05-08 13:04 Iwona Gawlińska-Czuba Wybór ofert na zadanie 4 oraz na zadanie 5

Wybór zadanie 4 i za [...].pdf

2024-04-22 08:52 Iwona Gawlińska-Czuba Unieważnienie zadanie 1,2,3

Unieważnienie zad 1. [...].pdf

2024-04-17 11:15 Iwona Gawlińska-Czuba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross w wysokości 4 775 490,00 zł, w tym:
na realizację zadania nr 1 kwotę gross w wysokości 1 150 200,00 zł
na realizację zadania nr 2 kwotę gross w wysokości 1 150 200,00 zł
na realizację zadania nr 3 kwotę gross w wysokości 1 150 200,00 zł
na realizację zadania nr 4 kwotę gross w wysokości 1 150 200,00 zł
na realizację zadania nr 5 kwotę gross w wysokości 174 690 ,00 zł
2024-04-09 11:05 Iwona Gawlińska-Czuba Pytania i odp. 8-14
załącznik nr 9 po zmianie

Pytania i odp. 8-14. [...].pdf

SWZ Załacznik nr 9 p [...].docx

2024-04-09 11:03 Iwona Gawlińska-Czuba The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-19 13:43 Iwona Gawlińska-Czuba zdjęcia odpadów 20 01 08, 20 02 01

20 01 08 (1).jpg

20 01 08 (2).jpg

20 01 08 (3).jpg

20 01 08 (4).jpg

20 01 08 (5).jpg

20 01 08 (6).jpg

20 01 08 (7).jpg

20 01 08 (8).jpg

20 02 01 (1).jpg

20 02 01 (2).jpg

2024-03-19 13:40 Iwona Gawlińska-Czuba Pytania i odp 1-6

Pytania i odp. 1-6.p [...].pdf

2024-03-18 11:05 Iwona Gawlińska-Czuba Pytania i odp. 7 i poprawiony Załącznik nr 2

Pytania i odp 7.pdf

poprawiony załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109