Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROA.271.3.2024 Prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad „rozbudową/przebudową pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej Palędzie-Gołuski.”

Agnieszka Lewandowska
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 04-03-2024 16:03:00
Placing offers : 13-03-2024 11:00:00
Offers opening : 13-03-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.61 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
SWZ.docx docx 88.43 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 507.76 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 31.57 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 265.57 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.doc doc 172 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 294.2 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 24.6 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).pdf pdf 186.92 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.74 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 248.29 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx docx 21.6 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.pdf pdf 196.85 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.docx docx 19.3 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.pdf pdf 205.91 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.docx docx 19.62 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.pdf pdf 219.72 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór zobowiązania.docx docx 17.81 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór zobowiązania.pdf pdf 181.86 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 31.01 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 176.72 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dodatkowego doświadczenia.docx docx 17.64 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dodatkowego doświadczenia.pdf pdf 150.17 2024-03-04 16:03:00 Proceeding
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 124.92 2024-03-13 13:04:08 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 76.46 2024-04-04 14:28:08 Public message

Announcements

2024-04-04 14:28 Agnieszka Lewandowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-13 13:04 Agnieszka Lewandowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-03-13 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 236 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554