Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.6.2024 Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.

Izabela Smolarczyk
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Published : 05-03-2024 14:42:00
Placing offers : 04-04-2024 09:00:00
Offers opening : 04-04-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.99 2024-03-05 14:42:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).zip zip 135671.44 2024-03-05 14:42:00 Proceeding
Odpowiedzi 1; 2; 3.pdf pdf 292.56 2024-03-15 14:18:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.32 2024-03-15 14:18:35 Public message
Załaczniki do odpowiedzi 1; 2; 3_uzupełnienie dokumentacji, aktualny przedmiar.zip zip 13582.73 2024-03-15 14:20:58 Public message
Odpowiedzi 3,4,5,6.zip zip 831.75 2024-03-19 11:27:32 Public message
Odpowiedzi 7; 8.pdf pdf 262.31 2024-03-20 11:40:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2024 r..pdf pdf 37.33 2024-03-25 14:26:13 Public message
Odpowiedzi 9.pdf pdf 275.39 2024-03-27 07:43:13 Public message
Przedmiar ŻEROMSKIEGO aktualizacja na dzień 26.03.2024 (2).pdf pdf 245.91 2024-03-27 07:43:13 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 230.32 2024-04-04 10:38:53 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 246.47 2024-04-18 11:57:40 Public message

Announcements

2024-04-18 11:57 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-04 10:38 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-04-04 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 839 176,04 zł gross
2024-03-27 07:43 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi 9

Odpowiedzi 9.pdf

Przedmiar ŻEROMSKIE [...].pdf

2024-03-25 14:26 Izabela Smolarczyk Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert ze względu na konieczność udzielania odpowiedzi na pytania od wykonawców, w tym aktualizację przedmiaru. Odpowiedzi zostaną opublikowane niezwłocznie.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-20 11:40 Ewa Tymińska Odpowiedzi 7; 8

Odpowiedzi 7; 8.pdf

2024-03-19 11:27 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania 3,4,5,6

Odpowiedzi 3,4,5,6.z [...].zip

2024-03-15 14:20 Izabela Smolarczyk Załączniki do odpowiedzi 1; 2; 3_uzupełnienie dokumentacji, aktualny przedmiar

Załaczniki do odpowi [...].zip

2024-03-15 14:18 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi 1; 2; 3.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1420