Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.14.2024 Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie- cz.1.

Deadlines:
Published : 05-03-2024 10:30:00
Placing offers : 20-03-2024 09:00:00
Offers opening : 20-03-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.84 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 70.94 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1a do SWZ- Formularz oferty.docx docx 26.23 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1b do SWZ- Formularz oferty.docx docx 26.19 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1c do SWZ- Formularz oferty.docx docx 26.23 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SWZ -Oświadczenie z art 125 ust 1 ustawy Pzp.doc doc 129.5 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2b do SWZ -Oświadczenie z art 125 ust 1 ustawy Pzp.doc doc 128.5 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2c do SWZ -Oświadczenie z art 125 ust 1 ustawy Pzp.doc doc 128.5 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 70 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ-projekt umowy- profilowanie dróg gruntowych.docx docx 54.62 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
zał. do umowy - zestawienie wartości wykonanych robót.xls xls 41 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
zał. do umowy -protokół przekazania pasa drogowego.doc doc 39 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.docx docx 20.41 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - (wzór) oświadczenie z art. 108 ust. 5.docx docx 20.18 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - (wzór) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 22.33 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - wzór wykazu sprzętu.docx docx 16.12 2024-03-05 10:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ z dnia 18.03.2024.doc doc 56.5 2024-03-18 13:05:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert (14).doc doc 67.5 2024-03-20 09:37:33 Public message
Informacja o wyborze naj. oferty - 253 ust. 2.doc doc 76.5 2024-03-27 10:09:06 Public message

Announcements

2024-03-27 10:09 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu.

Informacja o wyborze [...].doc

2024-03-20 09:37 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2024-03-20 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 270 354,00 złotych brutto, w tym: ZADANIE 1 - 52 398,00 złotych, ZADANIE 2 - 83 886,00 złotych, ZADANIE 3 - 134 070,00 złotych.
2024-03-18 13:05 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,

w załączeniu Zamawiający przekazuje wyjaśnienia SWZ z dnia 18.03.2024r.

Wyjaśnienia SWZ z dn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546