Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZF.271.3.2024 Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo

Magdalena Zając
Gmina Golczewo
Deadlines:
Published : 08-03-2024 09:52:00
Placing offers : 27-03-2024 10:00:00
Offers opening : 27-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05. Promesa_wstepna.pdf pdf 866.42 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
06. Wzór formularza ofertowego.docx docx 120.61 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
07. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór.docx docx 116.19 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
08. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór.docx docx 117.07 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
09. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantami - wzór.docx docx 118.2 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór.docx docx 117.7 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
02. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 529.77 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do swz - wzór umowy.pdf pdf 436.26 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.81 2024-03-08 09:52:00 Proceeding
03. Załącznik nr 2 do swz - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 32623.79 2024-03-08 12:20:33 Proceeding
11. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.zip zip 1247.22 2024-03-15 08:22:35 Public message
12. Modyfikacja treści swz.pdf pdf 91.68 2024-03-15 09:39:45 Public message
13. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.zip zip 395.58 2024-03-19 09:02:42 Public message
14. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 67.04 2024-03-21 12:23:18 Public message
17. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz.zip zip 1442.3 2024-03-22 12:52:39 Public message
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.72 2024-03-22 14:08:36 Public message
16. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 65.65 2024-03-22 14:08:36 Public message
18. Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści swz.pdf pdf 65.63 2024-03-25 12:29:13 Public message
19. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.97 2024-03-27 11:24:58 Public message
20. Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 166.18 2024-03-29 11:01:53 Public message

Announcements

2024-03-29 11:01 Magdalena Zając Informacja o wyniku postępowania

20. Informacja o wyn [...].pdf

2024-03-27 11:24 Magdalena Zając Informacja z otwarcia ofert

19. Informacja z otw [...].pdf

2024-03-27 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 3 490 000,00 zł brutto
2024-03-25 12:29 Magdalena Zając Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści swz

18. Odpowiedź na wni [...].pdf

2024-03-22 14:08 Magdalena Zając Przedłużenie terminu składania ofert

15. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

16. Przedłużenie ter [...].pdf

2024-03-22 12:52 Magdalena Zając Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

17. Odpowiedzi na wn [...].zip

2024-03-22 12:04 Magdalena Zając The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-21 12:23 Magdalena Zając Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

14. Odpowiedzi na wn [...].pdf

2024-03-19 09:02 Magdalena Zając Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

13. Odpowiedzi na wn [...].zip

2024-03-15 09:39 Magdalena Zając Modyfikacja treści swz

12. Modyfikacja treś [...].pdf

2024-03-15 08:22 Magdalena Zając Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

11. Odpowiedzi na wn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 911