Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00228095/01 Wykonanie prac związanych z przestawieniem pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Deadlines:
Published : 01-03-2024 14:23:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.95 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
SWZ .doc doc 264 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 1- Formularz oferty.doc doc 76 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 61 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 2a- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc doc 61 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 63.5 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 3a- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc doc 64 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 4- zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 43.5 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 5 - Wykaz robót.doc doc 50.5 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 6 - Wykaz sprzętu.doc doc 39 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór umowy - po zmianie(1).doc doc 164 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 8 - Oświadczenie o aktualnosci braku podstaw wykluczenia.doc doc 42 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 9-STWIORB.odt odt 28.6 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Zał. 10-Przedmiar robót.pdf pdf 401.4 2024-03-01 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia .pdf pdf 191.39 2024-03-18 12:19:20 Public message
Zawiadomienie o wyniku negocjacji.pdf pdf 192.39 2024-03-20 10:44:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 193.55 2024-03-26 09:26:28 Public message
wybór.pdf pdf 196.92 2024-04-04 09:18:01 Public message

Announcements

2024-04-04 09:18 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty.

wybór.pdf

2024-03-26 09:26 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-20 10:44 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację z przeprowadzonych negocjacji

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2024-03-18 12:19 Anita Bogdańska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 400 059,58 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538