Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00227075/01 z dnia 2024-03-01 Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Góra w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice” (RZ.271.13.2024)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-03-2024 11:11:00
Placing offers : 26-03-2024 12:00:00
Offers opening : 26-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 26582.54 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_01.03.2024.pdf pdf 139.96 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 611.5 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 653.9 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 331.02 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
Tom III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 204.05 2024-03-01 11:11:00 Proceeding
Wyjasnienia treści SWZ_ 13.03.2024 r.pdf pdf 164.12 2024-03-13 14:06:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.03.2024 r.pdf pdf 38.51 2024-03-14 14:43:22 Public message
Zmiana treści SWZ_ 14.03.2024 r.pdf pdf 186.7 2024-03-14 14:43:22 Public message
decyzja styczeń 2021 MOS.pdf pdf 1556.26 2024-03-21 16:14:21 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_ 21.03.2024 r.pdf pdf 246.69 2024-03-21 16:14:21 Public message
Informacja o złożonych ofertach_26.03.2024.pdf pdf 200.08 2024-03-26 14:50:52 Public message
Informacja o wyborze oferty_PLATFORMA.pdf pdf 174.71 2024-04-24 12:35:51 Public message
Informacja_Platforma.pdf pdf 183.94 2024-05-24 09:28:11 Public message

Announcements

2024-05-24 09:28 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" z dnia 24.05.2024 r.

Informacja_Platforma [...].pdf

2024-04-24 12:35 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" z dnia 24.04.2024 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-26 14:50 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono "Informację o ofertach złożonych w postępowaniu" z dnia 26.03.2024 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2024-03-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 000 000,00 PLN.
2024-03-21 16:14 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 21.03.2024 r.

decyzja styczeń 2021 [...].pdf

Wyjaśnienia treści [...].pdf

2024-03-14 14:43 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczona została "Zmiana treści SWZ" z dnia 14.03.2024 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ_ [...].pdf

2024-03-13 14:06 Wydział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 13.03.2024 r.

Wyjasnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2534