Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.12.2024 Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z rozbudową Pawilonu M-IX o zewnętrzny dźwig osobowy wraz z infrastrukturą techniczną; Zadanie 2: Remont wybranych pomieszczeń w Pawilonie M-IX

Deadlines:
Published : 27-02-2024 08:21:00
Placing offers : 14-03-2024 09:00:00
Offers opening : 14-03-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ@DZ.271.12.2024.zip zip 88751.46 2024-02-27 08:21:00 Proceeding
ogłosz. o zamów. DZ.271.12.2024.pdf pdf 129.78 2024-02-27 08:21:00 Proceeding
Kwota na sfinans.zam DZ.271.12.2024.pdf pdf 265.75 2024-02-27 08:21:00 Proceeding
Wyj 1 SWZ DZ.271.12.2024.pdf pdf 263.21 2024-03-05 12:44:12 Public message
Wyj 2 i mod 1 SWZ DZ.271.12.2024.pdf pdf 336.16 2024-03-11 13:07:39 Public message
ogłosz. o zm. ogłosz 1 DZ.271.12.2024.pdf pdf 37.8 2024-03-11 13:14:51 Public message
Wyj 3 SWZ DZ.271.12.2024.pdf pdf 314.28 2024-03-11 13:15:44 Public message
Inf. z otw.of DZ.271.12.2024.pdf pdf 354.4 2024-03-14 12:22:14 Public message
Rozstrzygnięcie Str.i Wyk. DZ.271.12.2024.pdf pdf 361.33 2024-04-05 11:57:14 Public message

Announcements

2024-04-05 11:57 Edyta Skrzyszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie Str. [...].pdf

2024-03-14 12:22 Edyta Skrzyszewska Informacja z otwarcia ofert

Inf. z otw.of DZ.271 [...].pdf

2024-03-11 13:15 Edyta Skrzyszewska Wyjaśnienia treści SWZ (3)

Wyj 3 SWZ DZ.271.12. [...].pdf

2024-03-11 13:14 Edyta Skrzyszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

ogłosz. o zm. ogłosz [...].pdf

2024-03-11 13:07 Edyta Skrzyszewska Wyjaśnienia treści SWZ (2) i modyfikacja SWZ (1)

Wyj 2 i mod 1 SWZ DZ [...].pdf

2024-03-05 12:44 Edyta Skrzyszewska Wyjaśnienia treści SWZ (1)

Wyj 1 SWZ DZ.271.12. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1442