Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.11.2024 Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powitowej Nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko

Deadlines:
Published : 29-02-2024 10:09:00
Placing offers : 15-03-2024 09:00:00
Offers opening : 15-03-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.45 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 29.3 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 141 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 122 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - projekt umowy- zapro. i wyb.-1.doc doc 334.5 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ- PFU.7z 7z 10756.08 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - (wzór) oświadczenie z art. 108 ust. 5.docx docx 20.17 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - wykaz wykonanych robót.docx docx 20.54 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ. wykaz osób.docx docx 19.11 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - (wzór) zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 22.6 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
SWZ.docx docx 74.38 2024-02-29 10:09:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (11).doc doc 54 2024-03-15 09:31:33 Public message
Unieważnienie.doc doc 40 2024-03-15 09:31:33 Public message

Announcements

2024-03-15 09:31 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
Zamawiający w załączeniu przekazuje informację w zakresie ofert oraz unieważnienia postępowania.

Informacja z otwarci [...].doc

Unieważnienie.doc

2024-03-15 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 4 081 633,00 złotych brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 553