Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SKG.271.06.2024 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 960.000,00 zł oraz planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.040.000,00 zł

Andrzej Janikowski
Gmina Skarszewy
Deadlines:
Published : 21-02-2024 10:47:00
Placing offers : 02-04-2024 10:00:00
Offers opening : 02-04-2024 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt 12.000.000,00 zł.pdf pdf 786.27 2024-02-21 10:47:00 Proceeding
SWZ kredyt 12.000.000 - 21.02.24.zip zip 1984.01 2024-02-21 10:47:00 Proceeding
271.06.2024 - zmiana SWZ kredyt-sig.pdf pdf 298.97 2024-03-07 09:54:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - kredyt 12.000.000,00 zł.pdf pdf 787.96 2024-03-07 09:54:15 Public message
271.06.2024 - wyjaśnienia SWZ kredyt-sig.pdf pdf 307.19 2024-03-12 13:42:34 Public message
271.06.2024 - zmiana SWZ kredyt 15.03.24-sig.pdf pdf 291.11 2024-03-15 13:36:35 Public message
271.06.2024 - wyjaśnienia 18.03.24 SWZ kredyt-sig.pdf pdf 294.94 2024-03-18 13:55:04 Public message
271.06.2024 - informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 278.72 2024-04-02 11:22:35 Public message
271.06.2024 - zawiadomienie o wyborze kredyt-sig.pdf pdf 338.26 2024-04-19 14:34:57 Public message

Announcements

2024-04-19 14:34 Andrzej Janikowski SKG.271.06.2024 - zawiadomienie o wyborze

271.06.2024 - zawiad [...].pdf

2024-04-02 11:22 Andrzej Janikowski SKG.271.06.2024 - informacja z otwarcia ofert

271.06.2024 - inform [...].pdf

2024-04-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.873.169,00 zł
2024-03-18 13:55 Andrzej Janikowski 271.06.2024 - wyjaśnienia 18.03.24 SWZ kredyt

271.06.2024 - wyjaśn [...].pdf

2024-03-15 13:36 Andrzej Janikowski 271.06.2024 - zmiana SWZ kredyt 15.03.2024

271.06.2024 - zmiana [...].pdf

2024-03-12 13:42 Andrzej Janikowski 271.06.2024 - wyjaśnienia SWZ kredyt

271.06.2024 - wyjaśn [...].pdf

2024-03-07 09:54 Andrzej Janikowski 271.06.2024 - zmiana SWZ kredyt

271.06.2024 - zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1097