Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.4.2024 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 20-02-2024 14:21:00
Placing offers : 07-03-2024 09:00:00
Offers opening : 07-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 2093.22 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
załączniki_do_SWZ.zip zip 1638.83 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 194.91 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
PRZEDMIAR REJON 1.pdf pdf 3941.07 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
PRZEDMIAR REJON 2.pdf pdf 226.63 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
PRZEDMIAR REJON 3.pdf pdf 163.32 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
Rys. 1.pdf pdf 62.65 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
ST.pdf pdf 511.8 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
SWZ.docx docx 151.48 2024-02-20 14:21:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 47.34 2024-02-28 07:51:26 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.docx docx 87.76 2024-02-28 07:51:26 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 129.54 2024-02-28 07:51:26 Public message
informacja.docx docx 92.07 2024-03-08 12:28:39 Public message
informacja.pdf pdf 80.58 2024-03-08 12:28:39 Public message
unieważnienie_cz.3.docx docx 103.85 2024-03-15 09:57:21 Public message
unieważnienie_cz.3.pdf pdf 56.21 2024-03-15 09:57:21 Public message
informacja - oferty dodatkowe.docx docx 60.64 2024-03-21 12:08:23 Public message
informacja - oferty dodatkowe.pdf pdf 69.61 2024-03-21 12:08:23 Public message
wybór.oferty cz. 1 i cz. 2-platforma.docx docx 61.41 2024-03-27 13:50:02 Public message
wybór.oferty cz. 1 i cz. 2-platforma.pdf pdf 98.29 2024-03-27 13:50:02 Public message

Announcements

2024-03-27 13:50 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o wyborze oferty na wykonanie części 1 i części 2.

wybór.oferty cz. 1 i [...].docx

wybór.oferty cz. 1 i [...].pdf

2024-03-21 12:08 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja - oferty [...].docx

informacja - oferty [...].pdf

2024-03-15 09:57 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o unieważnieniu części 3: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3.

unieważnienie_cz.3.d [...].docx

unieważnienie_cz.3.p [...].pdf

2024-03-08 12:28 Wioletta Glaner W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2024-03-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1) na wykonanie części 1: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1 - 287.484,00 zł brutto
2) na wykonanie części 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2 - 497.874,00 zł brutto
3) na wykonanie części 3: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3 - 600.000,00 zł brutto
2024-02-28 07:51 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.
UWAGA. Przedłużono termin składania ofert do dnia 7 marca do godz. 9:00.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjasnienie_zmiana_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609