Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.19.2024/AS Termomodernizacja budynków A, B i E Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przy ul. Mościckiego 4 wraz z wymianą instalacji elektrycznych oraz częściowe zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – Etap II.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-02-2024 14:35:00
Placing offers : 12-03-2024 12:00:00
Offers opening : 12-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DP_MEB_ZSB_Etap II_.zip zip 146597.46 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ_Wykaz dokumentacji projektowej i STWiOR.pdf pdf 31.56 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 1942.32 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ.PDF PDF 1566.22 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 328.01 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 278.96 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do Umowy- Wniosek o zatwierdzenie materiałów.pdf pdf 104.1 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załacznik nr 1a do Umowy - tablica_utrudnienia.pdf pdf 346.96 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - EBI.pdf pdf 30.09 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy.pdf pdf 53.18 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie.pdf pdf 53.62 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach.pdf pdf 43.44 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach.pdf pdf 71.37 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie.pdf pdf 53.38 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca.pdf pdf 53.98 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy.pdf pdf 45.98 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych.pdf pdf 42.73 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej.pdf pdf 54.2 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości.pdf pdf 59.11 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania..pdf pdf 35.52 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do Umowy - Oświadczenie-deklaracja.pdf pdf 46.88 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 63.86 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
Dział I SWZ Instrucja dla Wykonawcy.pdf pdf 257.3 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.odt odt 20.44 2024-02-21 14:35:00 Proceeding
zapytanie nr 1 oraz odpowiedź.pdf pdf 130.92 2024-03-05 10:53:23 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.73 2024-03-05 10:53:23 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 121.17 2024-03-12 13:05:47 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 121.38 2024-03-29 10:52:05 Public message

Announcements

2024-03-29 10:52 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-12 13:05 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-12 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć: 3 000 000,00 zł brutto.
2024-03-05 10:53 Agnieszka Szatkowska W załączeniu zapytanie nr 1 oraz odpowiedzi oraz zmiana treści SWZ

zapytanie nr 1 oraz [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1268