Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/823/24 Zakup i dostawa leków biologicznych

Deadlines:
Published : 21-02-2024 11:48:00
Placing offers : 27-03-2024 10:00:00
Offers opening : 27-03-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS037-00109194-pl ogł. o zamowieniu biolog.pdf pdf 151.08 2024-02-21 11:48:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 77.28 2024-02-21 11:48:00 Proceeding
SWZ leki biologiczne 20.02.24.docx docx 140.27 2024-02-21 11:48:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularze cenowe leki biologiczne 20.02.24.xls xls 46.5 2024-02-21 11:48:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 20.03.2024 sig.pdf pdf 716 2024-03-20 12:03:13 Public message
ZMIANA SWZ- podpunkt dot. okresu trwania umowy sig.pdf pdf 546.81 2024-03-21 12:30:14 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 277.63 2024-03-27 14:00:58 Public message
informacja o wyborze oferty 24.04.2024 sig.pdf pdf 665.5 2024-04-24 12:07:37 Public message

Announcements

2024-04-24 12:07 Katarzyna Okoń INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-27 14:00 Katarzyna Okoń INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-03-27 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: Pakiet nr 1 – RITUXIMAB - 162000,00 zł, Pakiet nr 2 - ETANERCEPT - 1866240,00 zł, Pakiet nr 3 - ADALIMUMAB - 1360800,00 zł, Pakiet nr 4 - Sekukinumab - 924012,36 zł, Pakiet nr 5 - Tocilizumab - 656640,00 zł, Pakiet nr 6 - Iksekizumab - 64511,90 zł, Pakiet nr 7 - Upadacitinib - 179024,26 zł, Pakiet nr 8 - Immunoglobulina ludzka - 323190,00 zł, Pakiet nr 9 - Anifrolumab - 586366,56 zł, Pakiet nr 10 - Nintedanib - 335410,55 zł
2024-03-21 12:30 Katarzyna Okoń W załączeniu informacja dotycząca zmiany treści Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

ZMIANA SWZ- podpunkt [...].pdf

2024-03-20 12:03 Katarzyna Okoń W załączeniu pytania wraz z odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1064