Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.5.2024 Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów i personelu medycznego

Deadlines:
Published : 21-02-2024 12:09:00
Placing offers : 01-03-2024 12:00:00
Offers opening : 01-03-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 21.02.2024.pdf pdf 146.35 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
SWZ_transport sanitarny 5.2024.pdf pdf 512.38 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego.doc doc 78 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty.docx docx 31.87 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 329.11 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 4a,4b,5,6,7,8,9.zip zip 152.81 2024-02-21 12:09:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 326.53 2024-02-28 13:43:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 222.46 2024-03-01 13:21:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 234.12 2024-03-14 09:07:59 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 188.07 2024-03-01 12:00:00 Public message

Announcements

2024-03-14 09:07 Katarzyna Skubiś Spełniając wymóg art. 253 ust.2 Zamawiający udostępnia w w załączeniu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-01 13:21 Magdalena Pałyga W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-01 13:07 Magdalena Pałyga The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-01 12:00 Buyer message W załączeniu Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-02-28 13:43 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413