Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.12.2024 Opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-02-2024 11:16:00
Placing offers : 22-03-2024 10:00:00
Offers opening : 22-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.55 2024-02-16 11:16:00 Proceeding
SWZ z z załącznikami.zip zip 14498.61 2024-02-16 11:16:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.2 2024-02-20 13:34:36 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ.pdf pdf 571.11 2024-02-20 13:39:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 38.13 2024-03-11 12:59:17 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 285.05 2024-03-11 13:03:53 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2.pdf pdf 979.18 2024-03-13 12:51:19 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do swz nr 3.pdf pdf 385.31 2024-03-15 13:54:53 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 4.pdf pdf 295.55 2024-03-19 12:46:32 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 549.46 2024-03-22 13:22:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 552.03 2024-04-11 13:55:47 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 292.18 2024-03-22 10:00:00 Public message

Announcements

2024-04-11 13:55 Aurelia Wójcik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-22 13:22 Aurelia Wójcik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-22 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-03-19 12:46 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 4

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2024-03-15 13:54 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2024-03-13 12:51 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2024-03-11 13:03 Aurelia Wójcik modyfikacja SWZ

modyfikacja SWZ.pdf

2024-03-11 12:59 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogloszenia II

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-20 13:39 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2024-02-20 13:34 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1519