Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/5/055/U/24 Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024

Ewa Krasińska- Wera
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 09-02-2024 12:11:00
Placing offers : 19-02-2024 09:00:00
Offers opening : 19-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 189.04 2024-02-09 12:11:00 Proceeding
SWZ_KONTRAKTY_CUI_2024.pdf pdf 1177.99 2024-02-09 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1. - 2.3. do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy.zip zip 57.78 2024-02-09 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4A-4C do SWZ Wzór Umowy.zip zip 2814.87 2024-02-09 12:11:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 3, 5 do SWZ Formularze, oświadczenia.docx docx 33.96 2024-02-09 12:11:00 Proceeding
ZMIANA TREŚCI SWZ 1.zip zip 971.72 2024-02-14 12:33:54 Public message
KWOTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf pdf 639.7 2024-02-14 12:38:34 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 659.29 2024-02-19 13:36:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 667.81 2024-02-20 11:50:31 Public message

Announcements

2024-02-20 11:50 Ewa Krasińska- Wera Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2024-02-19 13:36 Ewa Krasińska- Wera Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-14 12:38 Ewa Krasińska- Wera Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia

KWOTA NA REALIZACJĘ [...].pdf

2024-02-14 12:33 Ewa Krasińska- Wera Zmiana treści SWZ 1

ZMIANA TREŚCI SWZ 1. [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 517