Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.13.2024.DR Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-02-2024 16:30:00
Placing offers : 26-02-2024 12:00:00
Offers opening : 26-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenie o kompl.doc doc 54.5 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
oswiadczenie o kompl.pdf pdf 71.18 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 253.12 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 100.68 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 776.12 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Wymagania stawiane wykonawcom.pdf pdf 71.39 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Zał.1 do OPZ -wykaz dokumentacji.pdf pdf 54.12 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Zał.2 do OPZ -opis br.sanitarnej.pdf pdf 145.21 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
załaczniki do umowy.zip zip 1036.62 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 49.51 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
CHARAKTER ENERG.zip zip 3288.32 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
dendrolog.zip zip 16877 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
geologia.zip zip 2479.07 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
INST ELE.zip zip 80561.79 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
KONSTR.zip zip 19977.21 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
mapa i MDCP.zip zip 10830.1 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
wypis-rej-gruntow 6621.1.18.2024.pdf pdf 140.44 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
PT.zip zip 44311.34 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
PW.zip zip 16291.19 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
PZT DLA KONSERW.zip zip 23690.01 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
CCF_000013 (1).pdf pdf 634.5 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
dec mar zub.pdf pdf 212.48 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
karta uzgodnień.odt odt 16.08 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
SL-0012_do_2024-01-31.pdf pdf 219.85 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
SL-2199_do_2024-08-31 (1).pdf pdf 219.86 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Pb - PZT.zip zip 45788.44 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Pb opis.zip zip 2817.23 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Pb pdf.zip zip 283699.01 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Pb uzgodnienia.zip zip 410788.31 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
PB.zip zip 11034.57 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 108.97 2024-02-08 16:30:00 Proceeding
INST SANIT.7z 7z 73517.76 2024-02-09 10:47:54 Proceeding
zaświadczenie kanalizacja sanit.pdf pdf 337.93 2024-02-09 11:56:23 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 116.85 2024-02-15 13:08:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.68 2024-02-26 12:51:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 115.7 2024-03-05 10:39:54 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 120.68 2024-03-22 12:45:27 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 113.71 2024-04-02 13:52:09 Public message

Announcements

2024-04-02 13:52 Dominika Rucińska Unieważnienie

Unieważnienie.pdf

2024-03-22 12:45 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-05 10:39 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-26 12:51 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-26 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 1.999.747,26 zł brutto.
2024-02-15 13:08 Dominika Rucińska Zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1163