Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO.2521-03/2024 Dostawa ręczników i środków czystości dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Opolu

Deadlines:
Published : 08-02-2024 10:37:00
Placing offers : 22-02-2024 11:00:00
Offers opening : 22-02-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu na: Dostawę ręczników i środków czystości dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Opolu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) oraz pozostałą niezbędną dokumentację.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oferta_08.02.2024.docx docx 20.36 2024-02-08 10:37:00 Proceeding
Projekt umowy_08.02.2024.pdf pdf 95.96 2024-02-08 10:37:00 Proceeding
SWZ_08.02.2024.pdf pdf 121.91 2024-02-08 10:37:00 Proceeding
Zał. nr 1 do Projektu umowy_08.02.2024.xls xls 48.5 2024-02-08 10:37:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_06.03.2024.pdf pdf 47.56 2024-03-06 09:15:21 Public message

Announcements

2024-03-06 09:15 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Informacja o wyborze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709