Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.3.2024 Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 07-02-2024 13:52:00
Placing offers : 26-02-2024 09:00:00
Offers opening : 26-02-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.3.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 53.72 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - SWZ z załacznikami.zip zip 1454.85 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja I.zip zip 6456.95 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja II.zip zip 1289.19 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja III.zip zip 286651.04 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja IV.zip zip 6568.88 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja V.zip zip 165249.56 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja VI.zip zip 2309.01 2024-02-07 13:52:00 Proceeding
WSR.271.3.2024 - zalacznik nr 8 - dokumentacja VII.zip zip 33.58 2024-02-07 14:32:37 Public message
WSR.271.4.3.2024 (6) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 290.92 2024-02-14 12:47:30 Public message
WSR.271.3.2024 (7)- zmiana zapisów SWZ.zip zip 1525.58 2024-02-15 09:44:13 Public message
WSR.271.4.3.2024 (8)- pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 205.51 2024-02-15 10:27:39 Public message
WSR.271.4.3.2024 (10) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 209.82 2024-02-16 10:57:36 Public message
WSR.271.4.3.2024 (11) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 213.51 2024-02-19 11:33:21 Public message
WSR.271.4.3.2024(15) pytania i odpowiedzi.pdf pdf 334.39 2024-02-20 13:36:20 Public message
WSR.271.4.3.2024 (16) - pytania i udzielone odpowiedzi, zmiana terminu.zip zip 318.49 2024-02-21 14:03:15 Public message
WSR.271.3.2024 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.31 2024-02-26 12:16:51 Public message
WSR.271.3.2024 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.09 2024-02-26 14:39:39 Public message
WSR.271.5.3.2024 - Informacja o wyborze oferty - BIP.pdf pdf 203.09 2024-04-10 14:36:59 Public message

Announcements

2024-04-10 14:36 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.3.2024 - Informacja o wyborze oferty.

WSR.271.5.3.2024 - I [...].pdf

2024-02-26 14:39 Referat ds. zamówień publicznych. W załączeniu zamieszczamy sprostowanie Informacji z otwarcia ofert.

WSR.271.3.2024 - Inf [...].pdf

2024-02-26 12:16 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.3.2024- Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.3.2024 - Inf [...].pdf

2024-02-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto): 20 350 000,00 zł.
2024-02-21 14:03 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.3.2024 (16) - pytania i udzielone odpowiedzi, zmiana terminu.

WSR.271.4.3.2024 (16 [...].zip

2024-02-20 13:36 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.3.2024(15) pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.3.2024(15) [...].pdf

2024-02-19 11:33 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.3.2024 (11) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.3.2024 (11 [...].pdf

2024-02-16 10:57 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.3.2024 (10) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.3.2024 (10 [...].pdf

2024-02-15 10:27 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.3.2024(8) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.3.2024 (8) [...].pdf

2024-02-15 09:44 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.3.2024(7) - zmiana zapisów SWZ

WSR.271.3.2024 (7)- [...].zip

2024-02-15 09:40 Referat ds. zamówień publicznych.. The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-14 12:47 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.3.2024 (6) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.3.2024 (6) [...].pdf

2024-02-07 14:32 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.3.2024 - załącznik nr 8 - dokumentacja VII

WSR.271.3.2024 - zal [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2725