Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.252.I.4.2024 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2528W wraz z rozbudową mostu przez rzekę Piasecznicę w obrębie ewidencyjnym Piasecznia, gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami”

Deadlines:
Published : 07-02-2024 13:30:00
Placing offers : 28-02-2024 10:00:00
Offers opening : 28-02-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2024.pdf pdf 178.1 2024-02-07 13:30:00 Proceeding
2. SWZ - TP z możliwością negocjacji.pdf pdf 734.19 2024-02-07 13:30:00 Proceeding
3. Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 83.06 2024-02-07 13:30:00 Proceeding
4. PPU.docx docx 77.65 2024-02-07 13:30:00 Proceeding
5. Dokumentacja projektowa.zip zip 22106.64 2024-02-07 13:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.02.2024.pdf pdf 57.2 2024-02-09 08:46:09 Public message
Zmiana SWZ z dnia 09.02.2024.pdf pdf 309.01 2024-02-09 08:46:09 Public message
SWZ po modyfikacji z dnia 09.02.2024r..pdf pdf 735.47 2024-02-09 08:46:09 Public message
Załączniki w formie edytowalnej po modyfikacji z dnia 09.02.2024r..docx docx 83 2024-02-09 08:46:09 Public message
PPU po modyfikacji z dnia 09.02.2024r..docx docx 77.61 2024-02-09 08:46:09 Public message
PRZ i KO - po modyfikacji z dnia 09.02.2024.zip zip 500.75 2024-02-09 08:46:09 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 21.02.2024.pdf pdf 331.16 2024-02-21 10:15:01 Public message
2528W most na rzecze Piasecznicy w m. Piasecznia_ZRID 14_2023.pdf pdf 714.36 2024-02-21 10:15:01 Public message
Decyzja o pozwoleniu wodno - prawnym BI.ZUZ.5.4210.262.2020.ED.pdf pdf 1829.63 2024-02-21 10:15:01 Public message
Uzgodnienie z Zarządem Województwa Mazowieckiego - 26.11.2021.pdf pdf 72.23 2024-02-21 10:15:01 Public message
Uzgodnienie geometrii dróg - 20.06.2022.pdf pdf 688.35 2024-02-21 10:15:01 Public message
Zmiana treści SWZ z dn. 21.02.2024.pdf pdf 259.16 2024-02-21 12:29:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.02.2024.pdf pdf 38.97 2024-02-21 12:29:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.02.2024.pdf pdf 294.85 2024-02-28 11:28:14 Public message
Informacja o wyborze - Platforma.pdf pdf 281.55 2024-03-21 14:20:17 Public message

Announcements

2024-03-21 14:20 Milena Mróz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.03.2024 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-28 11:28 Milena Mróz Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.02.2024r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-28 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 868 487,99 zł brutto
2024-02-21 12:29 Milena Mróz Zmiana treści SWZ z dnia 21.02.2024r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-21 10:15 Milena Mróz Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 21.02.2024r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2528W most na rzecze [...].pdf

Decyzja o pozwoleniu [...].pdf

Uzgodnienie z Zarząd [...].pdf

Uzgodnienie geometri [...].pdf

2024-02-21 09:08 Milena Mróz The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-09 08:46 Milena Mróz Zmiana treści SWZ z dnia 09.02.2024r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 09 [...].pdf

SWZ po modyfikacji z [...].pdf

Załączniki w formie [...].docx

PPU po modyfikacji z [...].docx

PRZ i KO - po modyfi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1498