Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.9.2024.ZP3 Zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych w Gminie Białe Błota.

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 05-02-2024 10:44:00
Placing offers : 14-02-2024 10:00:00
Offers opening : 14-02-2024 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy - zabiegi pielęgnacyjne 9.docx docx 39.21 2024-02-05 10:44:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe 9..docx docx 538.41 2024-02-05 10:44:00 Subject of the order
zapytanie ofertowe 9..pdf pdf 2579.74 2024-02-05 10:44:00 Subject of the order
Opis przedmiotu zamówienia 9..pdf pdf 1070.03 2024-02-05 10:44:00 Subject of the order
formularz ofertowy (2.1).docx docx 23.39 2024-02-05 10:44:00 Criterion
Formularz cenowy (3.1).xlsx xlsx 12.36 2024-02-05 10:44:00 Criterion
3.1. 3.2. Oświadczenia 9.docx docx 21.41 2024-02-05 10:44:00 Criterion
informacja z otwarcia 9.docx docx 174.41 2024-02-14 13:54:05 Public message
informacja z otwarcia 9.pdf pdf 623.15 2024-02-14 13:54:05 Public message
wybór i odrzucenie ofert 9.zip zip 218.44 2024-03-07 13:03:43 Public message

Announcements

2024-03-07 13:03 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERT

I. W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę:

Przy Naturze Kacper Podjacki
85-435 Bydgoszcz, ul. Boleniowa 5
NIP: 9671454483
z ceną gross 19 965,31 zł

II. Odrzuceniu ofert:
W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty złożone przez Wykonawców:

- Oferta nr 2 złożona przez Usługi Ogrodowe Andrzej Śledź, NIP 9671056311
- Oferta nr 8 złożona przez ASW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2T, NIP 5542990349

wybór i odrzucenie o [...].zip

2024-02-14 13:54 Claudia Jesa Skorzewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych w Gminie Białe Błota.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
150 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 11 ofert.

W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia

informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 150 000 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych w Gminie Białe Błota Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe 9 [...].docx

zapytanie ofertowe 9 [...].pdf

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz ofertowy ( [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 30.10.2024 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Formularz cenowy - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

Formularz cenowy (3. [...].xlsx

(0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: Nie podlega wykluczeniu, Spełnia warunki udziału w postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required

3.1. 3.2. Oświadczen [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689