Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.5.2023.AG Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku – etap II.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-02-2024 12:35:00
Placing offers : 20-02-2024 12:00:00
Offers opening : 20-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
drenaż Rys3.pdf pdf 222.43 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
drenaż Rys1.pdf pdf 933.54 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
drenaż Rys2.pdf pdf 1417.17 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Plan ochrony zieleni.pdf pdf 5399.43 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Projekt branży elektrycznej.pdf pdf 7432.73 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Projekt budowlany docieplenia.pdf pdf 23646.29 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Projekt techniczny i wykonawczy - branża saniatarna.pdf pdf 892.32 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Projekt wykonawczy docieplenia.pdf pdf 37673.92 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Projekt wykonawczy drenażu opaskowego.pdf pdf 35071.26 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Przedmiar- Modernizacja MP 33 etap II br. sanit.pdf pdf 446.8 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Przedmiar-Modernizacja MP 33 etap II br budowlana.pdf pdf 266.6 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Przedmiar-Modernizacja MP 33 etap II br elektryczna.pdf pdf 98.2 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Rys1.pdf pdf 771.37 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Rys2.pdf pdf 231.68 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Rys3.pdf pdf 199.08 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Rys4.pdf pdf 257.84 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Rys5.pdf pdf 43.92 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Specyfikacja drenaż.pdf pdf 143.3 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
STWiOR roboty sanitarne dodatkowe.pdf pdf 161.76 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
STWiORB- branża budowlana.pdf pdf 1873.63 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
STWiORB- branża elektryczna.pdf pdf 267.86 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
załączniki do umowy.zip zip 204.73 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Zaświadczenie o skutecznym zgłoszeniu.pdf pdf 59.21 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 136.48 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 244.72 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 50.34 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.11 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Dział I.pdf pdf 250.98 2024-02-05 12:35:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 119.38 2024-02-15 09:41:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 117.05 2024-02-20 12:27:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 115.47 2024-02-28 10:49:55 Public message
informacja o wyborze MP 33.pdf pdf 128.95 2024-03-13 11:24:43 Public message
informacja o wyborze MP 33.pdf pdf 127.39 2024-03-28 10:05:29 Public message

Announcements

2024-03-28 10:05 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-13 11:24 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-28 10:49 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-20 12:27 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-20 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 850.000,00 zł brutto.
2024-02-15 09:41 Alina Głuszek-Obszyńska Zapytania z dnia 14.02.2024r. z odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956