Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-TP/03/24 Zakup fotela ginekologicznego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Poprawa dostępności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SPS ZOZ w Lęborku”

Deadlines:
Published : 13-02-2024 13:27:00
Placing offers : 22-02-2024 11:00:00
Offers opening : 22-02-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ_13 02 2024 (3).pdf pdf 647.11 2024-02-13 13:27:01 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 27.88 2024-02-13 13:27:07 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów 13 02 2024.docx docx 37.04 2024-02-13 13:27:07 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie art. 125.docx docx 21.8 2024-02-13 13:27:07 Proceeding
2. Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.docx docx 41.3 2024-02-13 13:27:07 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.59 2024-02-13 13:27:07 Proceeding
9. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 577.75 2024-02-16 09:12:39 Public message
12. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 400.72 2024-02-22 11:43:43 Public message
19. Zawiadomienie o wyborze oferty S.pdf pdf 427.73 2024-02-28 12:54:25 Public message

Announcements

2024-02-28 12:54 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-02-22 11:43 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

12. Informacja z otw [...].pdf

2024-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 44 928,00 zł
2024-02-16 09:12 Eliza Kruk Wyjaśnienia treści SWZ.

9. Wyjaśnienia treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460