Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPMK.6810.2.2024.RRa "Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości"

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 01-02-2024 10:35:00
Placing offers : 09-02-2024 10:00:00
Offers opening : 09-02-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega, że może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyn, w tym w sytuacji gdy nie będzie posiadał zabezpieczonych odpowiednich środków pieniężnych na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel .14 652-51 76 wew. 18

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Osoba publikująca zapytanie ofertowe: Rita Radwan, tel. 14 6525 474 wew. 19

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe_GPMK.6810.2.2024.Rra.xls xls 50 2024-02-01 10:35:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_GPMK.6810.2.2024.Rra.xls xls 30 2024-02-01 10:35:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie_GPMK.6810.2.2024.Rra.xls xls 9 2024-02-01 10:35:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych_GPMK.6810.2.2024.Rra.doc doc 19.5 2024-02-01 10:35:00 Criterion
Załącznik nr 5 - Oświadczenie_wykluczenie_GPMK.6810.2.2024.Rra.xls xls 9 2024-02-01 10:35:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Projekt umowy_GPMK.6810.2.2024.RRa_.doc doc 89 2024-02-01 14:38:16 Criterion

Announcements

2024-02-02 13:39 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Tuchów zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym zakończa i unieważnia postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyn. W takich przypadkach nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i w zgodzie z obowiązującymi w czasie realizacji zlecenia przepisami, w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (2023 r. poz. 1752, ze zm.), ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług geodezyjnych polegających na podziale następujących nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuchów: 1. Łowczów dz. nr: 25/5, 25/6, 26, 106/2 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 2. Lubaszowa dz. nr: 205 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 3. Karwodrza dz. nr:75 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 4. Meszna Opacka dz. nr: 325/12 i 325/13 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 5. Karwodrza dz. nr: 481/1, 456, 357/2 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 6. Tuchów dz. nr: 2206/3, 2206/4, 2205/1, 2205/2, 2204, 2210/1, 2206/4, 2206/3, 2206/1. 2186, 67, 66/3 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 7. Tuchów dz. nr: 846, 781/1 - – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 8. Jodłówka Tuchowska dz. nr: 358 - podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 9. Siedliska dz. nr 129/1 - podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 10. Lubaszowa dz. nr: 137/3 podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 11. Jodłówka Tuchowska dz. nr: 966/7, 967/2, 967/1, 974, 975, 1005, 1004, 1008, 990, 1001 podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 12. Tuchów dz. nr: 688/1, 697, 698/2, 701/1 - podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 13. Tuchów dz. nr: 765/1, 765/2 podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej. 14. Tuchów dz. nr: 2097, 1503/11, 1503/10, 1860/4,1860/6, 1858/2, 1858/4, 1858/3, 1852/5, 1851/2, 1850, 1849, 1501, 1492/6, 1489, 1488 – podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej, 15. Buchcice dz. nr: 411/1, 407, 410/2, 406 - podział geodezyjny w celu wydzielenia drogi gminnej.

Zapytanie ofertowe_G [...].xls

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy - termin wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty są po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki umowne - Akceptacja warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 3 - Pro [...].doc

(0)
6 Załączniki - Proszę załączyć wykaz załączników wymaganych od wykonawców ubiegających się o przedmiot zamówienia Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].xls

Załącznik nr 2 - Ośw [...].xls

Załącznik nr 4 - Ośw [...].doc

Załącznik nr 5 - Ośw [...].xls

(0)
(0)

The number of page views: 286