Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.02.19.01.2024 Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu tarnogórskiego.

Deadlines:
Published : 30-01-2024 07:59:00
Placing offers : 15-02-2024 10:00:00
Offers opening : 15-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1170.3 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
SWZ.pdf.xades xades 1565.87 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 2 Przedmiar robót.pdf pdf 256.78 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 2 Przedmiar robót.pdf.xades xades 347.83 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 2 Przedmiar robót.xlsx xlsx 13.46 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 1, 5 do 13.docx docx 85.01 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 1, 5 do 13.pdf pdf 1800.34 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 1, 5 do 13.pdf.xades xades 2405.92 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Zał 3 STWiORB RB TG pdf.7z 7z 4513.27 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
zał 4 Opis pozycji.pdf pdf 1052.59 2024-01-30 07:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.41 2024-01-30 08:01:17 Public message
pytania, wyjaśnienia, SWZ 13.02.2024 r.pdf pdf 1562.45 2024-02-13 11:30:30 Public message
Nowy Zał 1, z dn 13.02.2024.pdf pdf 883.05 2024-02-13 11:30:30 Public message
Nowy Zał 1, z dn 13.02.2024.pdf.xades xades 1182.86 2024-02-13 11:30:30 Public message
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (rem bież).pdf pdf 581.74 2024-02-15 10:00:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert (rem bieżace).pdf pdf 1151.22 2024-02-15 14:04:57 Public message
Informacja o wynikach postepowania kierowana do wykonawców.pdf pdf 339.07 2024-02-28 14:42:47 Public message
Informacja o wynikach postępowania kierowana do wykonawców (sprostowanie tytułu zadania).pdf pdf 366.05 2024-02-29 11:16:21 Public message

Announcements

2024-02-29 11:16 Jacek Skorupa Informacja o wynikach postępowania kierowana do wykonawców (sprostowanie tytułu zadania)

Informacja o wynikac [...].pdf

2024-02-28 14:42 Jacek Skorupa Informacja o wynikach postępowania kierowana do wykonawców

Informacja o wynikac [...].pdf

2024-02-15 14:04 Jacek Skorupa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-15 10:00 Jacek Skorupa Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacje o kwocie [...].pdf

2024-02-13 11:30 Jacek Skorupa Pytania i wyjaśnienia do SWZ 13.02.2024 r.

pytania, wyjaśnienia [...].pdf

Nowy Zał 1, z dn 13. [...].pdf

Nowy Zał 1, z dn 13. [...].xades

2024-01-30 08:01 Jacek Skorupa Ogłoszenie o zamówienie

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 954