Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.10.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę zadaszenia boiska przy SP1 w Zakopanem

Agnieszka Pancherz
Gmina Miasto Zakopane
Deadlines:
Published : 26-01-2024 14:58:00
Placing offers : 02-02-2024 11:00:00
Offers opening : 02-02-2024 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 18 20 20 448 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 503.8 2024-01-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 TER (obowiązkowy załącznik składany wraz z ofertą).xls xls 31 2024-01-26 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna.zip zip 101284.69 2024-01-26 14:58:00 Proceeding
Warunki Zamówienia (10).pdf pdf 830.85 2024-01-26 14:58:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej (10).docx docx 29.27 2024-01-26 14:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (10).pdf pdf 510.76 2024-02-02 15:21:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę.pdf pdf 324.78 2024-03-13 15:56:18 Public message

Announcements

2024-03-13 15:56 Agnieszka Pancherz Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-02 15:21 Agnieszka Pancherz Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-30 15:33 Agnieszka Pancherz W związku z pytaniem wykonawcy, Zamawiający informuje że:
- nie ma konieczności podpisania oferty podpisem kwalifikowanym;
- szczegółowa instrukcja dotycząca sporządzenia i podpisania oferty zawarta jest w Rozdziale X Warunków Zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę zadaszenia boiska przy SP1 w Zakopanem - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym określa się również częściowy termin nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy na przedstawienie wstępnego opracowania projektowego w formie graficzno-opisowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458