Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4221.4.2024.AS „Remont lokali mieszkalnych (pustostany)”

Anna Sitkiewicz
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 26-01-2024 10:19:00
Placing offers : 14-02-2024 09:00:00
Offers opening : 14-02-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. SWZ.doc doc 806.5 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.69 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
Zadanie 1 - opis techniczny przedsięwzięcia- Brzechwy 6m5.pdf pdf 2453.34 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
Zadanie 1 - przedmiar robót - Brzechwy 6m5.pdf pdf 5398.25 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
Zadanie 2 - opis techniczny przedsięwzięcia - Morcinka 2m3.pdf pdf 2443.08 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
Zadanie 2 - przedmiar robót - Morcinka 2m3.pdf pdf 5403.89 2024-01-26 10:19:00 Proceeding
7. odpowiedź na pytania.pdf pdf 382.03 2024-02-12 11:34:29 Public message
11. Zestawienie ofert.pdf pdf 44.3 2024-02-14 13:00:16 Public message
16. ogłoszenie o wyborze na stronę.pdf pdf 39.42 2024-02-20 13:36:58 Public message
22. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 91.62 2024-03-06 11:03:50 Public message

Announcements

2024-03-06 11:03 Anna Sitkiewicz Dzień dobry.
W załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Anna Sitkiewicz

22. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2024-02-20 13:36 Anna Sitkiewicz Dzień dobry.
W załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1 i Części 2 zamówienia.
Z poważaniem, Anna Sitkiewicz.

16. ogłoszenie o wyb [...].pdf

2024-02-14 13:00 Anna Sitkiewicz Dzień dobry.
W załączeniu Informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem, Anna Sitkiewicz.

11. Zestawienie ofer [...].pdf

2024-02-14 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:
a) Część 1: 111.121,25 zł brutto
b) Część 2: 111.705,50 zł brutto
2024-02-12 11:34 Agnieszka Wojtal-Popko W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania

7. odpowiedź na pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1049