Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WN/03/2024 Wywóz nieczystości z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Deadlines:
Published : 22-01-2024 15:16:00
Placing offers : 31-01-2024 09:00:00
Offers opening : 31-01-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.82 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
SWZ- wywóz nieczystości.pdf pdf 1145.1 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 nieczystości pojemniki.doc doc 35 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Istotne postanowienia umowy nieczystości 2024.doc doc 31 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI -2.xlsx xlsx 18.67 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Projektowane post. umowy.pdf pdf 608.34 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 25.73 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie.docx docx 18.38 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- Oświadczenie wykonawców wspólnie....docx docx 16.53 2024-01-22 15:16:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 223.04 2024-01-31 12:34:46 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zad.2, 3.pdf pdf 508.5 2024-02-02 15:41:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty- zad 1, 4..pdf pdf 554.42 2024-02-06 15:35:04 Public message

Announcements

2024-02-06 15:35 Katarzyna Młynarczyk Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-02 15:41 Katarzyna Młynarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 i 3.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-01-31 12:34 Katarzyna Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-31 09:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (z podziałem na zadania):
Zadanie Nr 1 - 122 212,97;
Zadanie Nr 2 - 85 849,20,
Zadanie Nr 3 - 3 136,32,
Zadanie nr 4 - 7 599,64 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 310