Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/FZ/2024 Zapytania o cenę – badanie rynku, na wybraną wyroby elektryczne

Deadlines:
Published : 22-01-2024 11:06:00
Placing offers : 06-02-2024 09:00:00
Offers opening : 06-02-2024 09:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

 Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie Zapytania o cenę – badanie rynku, zaprasza do złożenia oferty na wybrane wyroby elektryczne wymienione w załączniku. Otrzymane oferty pozwolą Państwa firmę umieścić na „Liście Dostawców/Wykonawców”.

 Wykonawcom z „Listy Dostawców/Wykonawców” oferującym w chwili zamawiania (zakupu) najkorzystniejsze warunki dostawy uwzględniające cenę, dostępność materiału, termin realizacji, jakość i koszt dostawy będą udzielane zamówienia (dokonywane zakupy) w pierwszej kolejności.

Zamawiający może korzystać z innych dostawców.

Do wyceny materiałów należy dodatkowo podać następujące informacje:

1.       Termin gwarancji na oferowany materiał.

2.       Proponowany termin płatności.

3.       Deklarowany termin realizacji zamówienia.

4.       Czas ważności proponowanych cen (min. 6 miesiące).

5.       Określenie producenta proponowanych materiałów.

6.       Deklaracje czy zamówiony materiał zostanie nieodpłatnie dostarczony do magazynu KPEC w Bydgoszczy przy

       ul. Ks. J. Schulza 5.

7.       Czy firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO.

8.       Imię i nazwisko osoby do kontaktów oraz nr telefonu i adresu e‑mail.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub Pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty cenowej 2024.docx docx 41.32 2024-01-22 11:06:00 Proceeding
Pismo do Formularza Oferty Cenowej 2024.doc doc 32.5 2024-01-22 11:06:00 Proceeding
Wyroby elektryczne 2024 wynik postępowania.pdf pdf 315.31 2024-02-26 08:48:33 Public message

Announcements

2024-02-26 08:48 Bartosz Trzeciakowski Wynik postepowania w załączniku

Wyroby elektryczne 2 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Elektryka Pozycje wyszczególnione w treści Formularza oferty cenowej. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2572 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Ilość dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę podać. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - Ilość dni od złożenia zamówienia, proszę podać. (0)
5 Gwarancja - min. … miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
6 Ważność oferty. - Ilość dni od złożenia oferty, proszę podać. (0)
7 Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnośći, aterty, katalogi i.t.p. - Dołączam dokumenty, katalogi, proszę potwierdzić i załączyć. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715