Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.2.2024/AS Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Płocka od ul. Zduńskiej (budynek C) w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą „Dostępny Urząd”.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-01-2024 11:18:00
Placing offers : 13-02-2024 10:00:00
Offers opening : 13-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 92.84 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 251.85 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
dźwig istniejący1.pdf pdf 2134.25 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
dźwig istniejący2.pdf pdf 3023.23 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
dźwig istniejący3.pdf pdf 2993.48 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 257.28 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.8 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
przedmiar robót.pdf pdf 121.22 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
rzut piwnicy.pdf pdf 411.55 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
Specyfikacja Waunków Zamówienia Dział I.pdf pdf 221.78 2024-01-29 11:18:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 99.3 2024-02-06 10:09:02 Public message
pytania i odpowiedzi 9 lutego 2024 roku.pdf pdf 99.6 2024-02-09 10:38:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.39 2024-02-13 11:26:15 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 98.4 2024-02-22 10:46:37 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 104.03 2024-03-05 09:50:16 Public message

Announcements

2024-03-05 09:50 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-22 10:46 Agnieszka Szatkowska informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-13 11:26 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-13 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 335.000,00 zł brutto.
2024-02-09 10:38 Agnieszka Szatkowska w załączeniu pytania z dnia 9 lutego 2024 roku wraz z odpowiedziami

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-02-06 10:09 Alina Głuszek-Obszyńska Pytania z dnia 01.02., 05.02 i 06.02.2024r. z odpowiedziami Zamawiającego - termin wizji lokalnej 08.02.2024r. godz. 11.00

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 883