Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-TP/05/24 Dostawy odczynników do badań metodą real time PCR wraz z dzierżawą analizatora dla Laboratorium Mikrobiologicznego SPS ZOZ w Lęborku

Deadlines:
Published : 22-01-2024 13:57:00
Placing offers : 30-01-2024 11:00:00
Offers opening : 30-01-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 766.42 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 28.61 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.93 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie art. 125.docx docx 21.63 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
2. Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 336.95 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.8 2024-01-22 13:57:00 Proceeding
6. Korekta Arkusza asortymentowo-cenowego.pdf pdf 561.8 2024-01-26 08:05:55 Public message
2. Załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.92 2024-01-26 08:05:55 Public message
8. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 399.53 2024-01-30 11:58:45 Public message
19. Zawiadomienie o wyborze oferty S.pdf pdf 427.28 2024-02-12 14:39:54 Public message

Announcements

2024-02-12 14:39 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-01-30 11:58 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja z otwa [...].pdf

2024-01-30 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 139 100,00 zł brutto
2024-01-26 08:05 Eliza Kruk Korekta Arkusza asortymentowo-cenowego

6. Korekta Arkusza a [...].pdf

2. Załącznik nr 2 do [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375