Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.3.2024.AG Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 18-01-2024 12:45:00
Placing offers : 07-02-2024 12:00:00
Offers opening : 07-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 135.92 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 252.87 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 50.96 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.1 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 251.68 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
załączniki do OPZ - dokumentacja.zip zip 78282.94 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
załączniki do umowy.zip zip 514.48 2024-01-18 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej - poprawny.odt odt 42.41 2024-01-24 10:50:53 Public message
pytanie i odpowiedź - wizja lokalna.pdf pdf 114.52 2024-01-26 08:46:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.92 2024-01-30 12:35:56 Public message
pytanie i odpowiedź 2, zmiana SWZ.pdf pdf 120.08 2024-01-30 12:35:56 Public message
zmiana OPZ A.G.podpisane.pdf pdf 196.44 2024-01-31 10:47:27 Public message
pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 198.97 2024-02-02 12:41:08 Public message
EL - BLOK ŻYWIENIOWY.pdf pdf 3192.97 2024-02-02 12:41:08 Public message
EL - kabel zas.pdf pdf 1686.77 2024-02-02 12:41:08 Public message
EL - SZATNIE.pdf pdf 3844.87 2024-02-02 12:41:08 Public message
opis EL blok żywieniowy.docx docx 1323.11 2024-02-02 12:41:08 Public message
opis EL szatnie.docx docx 1315.36 2024-02-02 12:41:08 Public message
opis ELZ.docx docx 1302.97 2024-02-02 12:41:08 Public message
przedm_przebudowa.pdf pdf 515.38 2024-02-02 12:41:08 Public message
przedm_szatnie.pdf pdf 598 2024-02-02 12:41:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.74 2024-02-07 13:28:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 118.26 2024-02-29 09:40:07 Public message
informacja o wyborze SP 3.pdf pdf 130.35 2024-03-13 11:31:17 Public message

Announcements

2024-03-13 11:31 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-29 09:40 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-07 13:28 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-07 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 1.985.744,46 zł brutto.
2024-02-02 12:41 Alina Głuszek-Obszyńska Zapytania z dnia 25.01. i 29.01.2024r. z odpowiedziami + poprawiona dokumentacja

pytania i odpowiedzi [...].pdf

EL - BLOK ŻYWIENIOWY [...].pdf

EL - kabel zas.pdf

EL - SZATNIE.pdf

opis EL blok żywieni [...].docx

opis EL szatnie.docx

opis ELZ.docx

przedm_przebudowa.pd [...].pdf

przedm_szatnie.pdf

2024-01-31 10:47 Alina Głuszek-Obszyńska Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia

zmiana OPZ A.G.podpi [...].pdf

2024-01-30 12:35 Alina Głuszek-Obszyńska Treść zapytania z dnia 26.01.2024r. z odpowiedzią, zmiana terminu składania ofert - do dnia 07.02.2024r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytanie i odpowiedź [...].pdf

2024-01-26 08:46 Alina Głuszek-Obszyńska Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 25.01.2024r. - wizja lokalna odbędzie się 29.01.2024r. godz. 11.00

pytanie i odpowiedź [...].pdf

2024-01-24 10:50 Alina Głuszek-Obszyńska Poprawiony załącznik nr 11 do Umowy.

Załącznik nr 11 do U [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1570