Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.6.2024 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Ewa Chromik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-01-2024 11:33:00
Placing offers : 07-02-2024 10:00:00
Offers opening : 07-02-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 1504.77 2024-01-17 11:33:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1651.74 2024-01-17 11:33:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 57.52 2024-01-29 13:52:20 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 56.82 2024-01-29 13:55:23 Public message
Zapytania i wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 129.55 2024-01-29 13:58:28 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ po modyfikacji.xlsx xlsx 67.23 2024-01-29 13:58:28 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 4.pdf pdf 60.61 2024-01-29 14:01:43 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 5.pdf pdf 84.96 2024-01-29 14:04:24 Public message
Modyfikacja Pakiet nr 6.pdf pdf 63.9 2024-02-01 13:18:07 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ po modyfikacji II.xlsx xlsx 67.25 2024-02-01 13:18:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie podpisane.pdf pdf 1043.39 2024-02-01 13:18:41 Public message
Wykaz z otwarcia ofert.pdf pdf 77.56 2024-02-15 10:37:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 128.95 2024-02-28 10:33:34 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 54.23 2024-02-07 10:00:00 Public message

Announcements

2024-02-28 10:33 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-15 10:37 Ewa Chromik Informacja z otwarcia ofert

Wykaz z otwarcia ofe [...].pdf

2024-02-07 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-02-01 13:18 Ewa Chromik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-01 13:18 Ewa Chromik Modyfikacja zapisów Pakietu 6 oraz przedłużenie terminu składania ofert

Modyfikacja Pakiet n [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].xlsx

2024-01-29 14:04 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 5

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-29 14:01 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 4

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-29 13:58 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr3

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].xlsx

2024-01-29 13:55 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 2

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2024-01-29 13:52 Ewa Chromik Zapytanie w wyjaśnienie nr 1

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1089